UVJETI KORIŠTENJA I PRAVNE ODREDBE

 

Opći uvjeti korištenja internet stranice WWW.VUCNA-SLUZBA.BIZ

 

 • Značenje izraza

Vlasnik Internet stranice www.vucna-sluzba.biz je OBRT ZA USLUGE VUČNA SLUŽBA MARKOVIĆ, MB:97656429, sa sjedištem u HR-10410 Velika Gorica, Alojzija Stepinca 14 (u daljnjem tekstu: “Vlasnik”). www.vucna-sluzba.biz je Internet stranica putem koje Vlasnik pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Vlasnika. Korisnik Internet stranice www.vucna-sluzba.biz je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.vucna-sluzba.biz. Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.vucna-sluzba.biz

 • Općenito

Ovi Opći uvjeti korištenja Internet stranice www.vucna-sluzba.biz (u daljnjem tekstu: “Opći uvjeti”) propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internet stranice www.vucna-sluzba.biz. Korištenjem ovih Internet stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranice www.vucna-sluzba.biz u skladu s istima. Pravo korištenja ovih Internet stranica osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Vlasnika, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Vlasnika.

 • Promjena Općih uvjeta korištenja

Vlasnik zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Vlasnik može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Vlasnik zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata. Ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti Internet stranice www.vucna-sluzba.biz smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama www.vucna-sluzba.biz. Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta korištenja, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrati će se kao prihvaćanje tih promjena.

 • Ponašanje korisnika

Obveza i dužnost Korisnika je koristiti Internet stranicu www.vucna-sluzba.biz isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smiju putem ovih Internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Vlasnika, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Vlasnika ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korištenju ili uživanju u Internet stranicama www.vucna-sluzba.biz strogo je zabranjeno.

 • Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na Internet stranicama www.vucna-sluzba.biz vlasništvo su Vlasnika te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, slikama, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Vlasnik je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju Internet stranice www.vucna-sluzba.biz neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta. Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih Internet stranica i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim Internet stranicama i/ili bilo kojih drugih dijelova ovih Internet stranica bez pisanoga odobrenja Izdavača. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa Internet stranice www.vucna-sluzba.biz, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetoga materijala. Korisnik može sa Internet stranice www.vucna-sluzba.biz preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe. Korisnik se izričito obvezuje da na Internet stranicama www.vucna-sluzba.biz neće postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Do saznanja je li neki od materijala na Internet stranici zaštićen nekim od prava, Korisnik mora doći samostalno, pa stoga Vlasnik nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti. Postavljanjem materijala od strane Korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio Internet stranica www.vucna-sluzba.biz, Korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao Vlasniku pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo ne isključivog iskorištavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, objavljivanja, prevođenja i distribucije takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

 • Računalna oprema

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internet stranica www.vucna-sluzba.biz, isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. Vlasnik isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja Interneta.

 • Privatnost

Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera te nemaju status povjerljivih informacija pa stoga Vlasnik može nadzirati sadržaj komunikacije Korisnika bez njegovog znanja i posebnog odobrenja.

 • Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo Korisnika od strane Internet stranice koju Korisnik posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke Korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. Nakon što Korisnik naknadno opet posjeti istu Internet stranicu, Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Time se omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama Korisnika. Kako bi se osigurao pravilan rad Internet stranice www.vucna-sluzba.biz, daljnja unaprjeđenja te poboljšanja iskustva Korisnika u pregledavanju, Internet stranica www.vucna-sluzba.biz na računalo Korisnika pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće). Korištenjem Internet stranica www.vucna-sluzba.biz bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo Korisnika, Korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ukoliko Korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu Korisnika bit će onemogućeno, a Korisnik će i nadalje biti u mogućnosti pregledavati Internet stranicu www.vucna-sluzba.biz, s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne. Pojedinosti o kolačićima, načinu njihova korištenja, pohranjivanja i blokiranja nalaze se na Internet stranici www.vucna-sluzba.biz pod rubrikom „Upotreba kolačića“.

 • Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Korisnik je suglasan da Internet stranice www.vucna-sluzba.biz koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. Izdavač kao niti bilo koja osoba povezana s Izdavačem ne jamče ni na koji način da upotreba Internet stranica www.vucna-sluzba.biz neće biti prekinuta, ili da će se odvijati bez poteškoća u radu. Isto tako, Vlasnik nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom Internet stranica www.vucna-sluzba.biz kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane putem predmetnih Internet stranica. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da Vlasnik nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Korisniku. Vlasnik ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internet stranica www.vucna-sluzba.biz, djelomično ili u cijelosti.

 • Naknada štete

Korisnik korištenjem Internet stranica www.vucna-sluzba.biz izričito potvrđuje kako neće smatrati odgovornim Vlasnika, njegove podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem Internet stranica www.vucna-sluzba.biz od strane Korisnika.

 • Završne odredbe

Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem Internet stranica www.vucna-sluzba.biz nadležan je stvarno nadležni sud sa sjedištem u Zagrebu. OBRT ZA USLUGE VUČNA SLUŽBA MARKOVIĆ se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podatka. S time vas upoznaje tekst u nastavku. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Vučna služba Marković

Kontakt:

0912513994

0919174334

Obrt za usluge, vl. Kristian Marković

© 2017. Vučna služba Marković

Gdje smo

Sjedište

Otvori Whatsapp
Dobar dan, moje ime je Renato! Opišite kako Vam možemo pomoći!